Personalul

Angajații MP Cleaning Systems sunt instruiți după tehnici moderne din domeniu, cu transfer de tehnologie italiană. Avem echipe complexe, cu oameni pregătiți pentru specificul fiecărui obiectiv.

Team leaderii sunt prezenți pentru organizarea și supravegherea lucrărilor și controlul calității, fiind liaisonul clientului, în măsură să răspundă în numele societății noastre la orice tip de intervenție.

Superviserii noștri verifică săptămânal operațiunile desfășurate și asigură menținerea normelor calitative impuse de MP Cleaning Systems.

Managementul companiei organizează inspecții periodice la punctele de lucru, atât pentru observația directă a implementării serviciilor, cât și pentru racordarea la realitățile clientului și angajaților săi deopotrivă.